Česko-anglické gymnázium České Budějovice
CONDUCO

Česko-anglické gymnázium

Česko-anglické gymnázium je českobudějovické gymnázium se všeobecným zaměřením, kladoucí důraz na výuku jazyků. Jeho kapacita činí 300 studentů a nabízí čtyřleté a osmileté studium.

Naším úkolem bylo pro investora zpracovat podrobný technický audit aktuálního stavu všech objektů vč. návrhu opatření pro budoucí údržbu a opravy s kategorizací časové a finanční potřebnosti provedení veškerých navržených opatření. V návaznosti na provedený audit byl vypracován a projednán komplexní plán oprav, který je připraven k následné realizaci. V rámci této realizační fáze budeme pro investora zajišťovat kompletní proces předprojektové a projektové přípravy, případná legislativní povolení, výběrová řízení na dodavatele a následný dohled nad dodržováním kvality a bezpečnosti stavebních prací a dodávek z pozice stavebního dozoru a koordinátora bezpečnosti na staveništi.       

15.Česko-anglické gymnázium České Budějovice
15.Česko-anglické gymnázium České Budějovice
15.Česko-anglické gymnázium České Budějovice
CONDUCO

Kontaktujte nás

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

CONDUCO a.s.

Česká 141/66, České Budějovice, 370 01
IČO: 26019558, DIČ: CZ26019558
tel.: 720 982 909, e-mail: info@conduco.cz, DS: sxvdge8

Kariéra Zásady zpracování osobních údajů O Conduco a.s.

Přihlášení uživatele