Investiční záměry
CONDUCO

Investiční záměry

Při definování investičního záměru je klíčové upřesnění základních představ a očekávání investora a sestavení zadání projektu.

Mezi základní témata, která s klientem diskutujeme, patří především popis projektu a jeho podstaty, dále pak parametry a potenciál území a v neposlední řadě i analýza trhu a konkurence. Neopomeneme ani nastavení marketingové strategie a marketingového mixu, nastavíme management projektu, specifikujeme aktéry projektu a způsob řízení HR. Z praktického hlediska se zaměřujeme na technické a technologické řešení projektu, definici standardů a stavební program. Pomůžeme sestavit optimální etapovost projektu a jeho harmonogram, finanční plán a ekonomické hodnocení investice. S odbornou péčí stanovíme dobu návratnosti investice a provozní náklady projektu. Již ve fázi tvorby investičního záměru vedeme v patrnosti důležitost analýzy a řízení rizik. K vytvořenému investičnímu záměru vypracujeme závěrečné shrnující hodnocení projektu a doporučení.
CONDUCO

Kontaktujte nás

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

CONDUCO a.s.

Česká 141/66, České Budějovice, 370 01
IČO: 26019558, DIČ: CZ26019558
tel.: 720 982 909, e-mail: info@conduco.cz, DS: sxvdge8

Kariéra Zásady zpracování osobních údajů O Conduco a.s.

Přihlášení uživatele