Realizace projektu
CONDUCO

Realizace projektu

Řídíme a koordinujeme realizaci výstavby projektu z hlediska věcného, časového a finančního.

Provedeme soupis vad a nedodělků stavby a zajistíme vedení předávacího řízení dokončené stavby včetně její kolaudace. Důležitou roli v celém projektu hraje i ve fázi realizace analýza a řízení rizik, kterou se důkladně zabýváme. Zajistíme činnost kvalifikovaného koordinátora BOZP na staveništi, technický dozor na stavbě a řízení kvality. Po celou dobu realizace projektu podáváme klientovi zprávy o stavu projektu v rámci pravidelného průběžného reportingu a po ukončení projektu vypracujeme závěrečné shrnující hodnocení a doporučení.
CONDUCO

Kontaktujte nás

Napište první písmeno abecedy.

* Povinné položky.

CONDUCO a.s.

Česká 141/66, České Budějovice, 370 01
IČO: 26019558, DIČ: CZ26019558
tel.: 720 982 909, e-mail: info@conduco.cz, DS: sxvdge8

Kariéra Zásady zpracování osobních údajů

Přihlášení uživatele